vahemart (vahemart) wrote,
vahemart
vahemart

Красная книга растений Республики Армения, ч. 1

Ниже представлю список растений включенных в последнее издание (2011) Красной книги растений Республики Армения. В интернете распространена в основном инфа по 1989 году, которая устарела.
Растения отсортированы по семействам, в конце названия представлен охранный статус (в критическом состоянии - CR, таксоны под угрозой исчезновения - EN, таксоны в уязвимости - VU). Дополнительный список тут.
Ցանկ Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված բուսատեսակների
Red List of Threatened Plants of Armenia
Acanthaceae
Acanthus dioscoridys L.- Ականթ դիոսկորեյանման - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Acoraceae
Acorus calamus L.- Խնկեղեգ ճահճային - EN B1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii)
Adianthaceae
Adiantum capillus-veneris L.- Ադիանտում Վեներայի վարս - VU* B 1 ab(iii) + 2ab(iii)
Alismataceae
Sagittaria sagittifolia L. - Նետախոտ նետախոտանման - CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Sagittaria trifolia L.- Նետախոտ եռատերև - CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Alliaceae
Allium akaka S.G.Gmel.ex Schult. et Schult.- Սոխ ակակա - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Allium derderianum Regel - Սոխ Դերդերիանի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Allium egorovae M.V.Agab. et Ogan.- Սոխ Եգորովայի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Allium oltense Grossh.- Սոխ Օլթիի - EN B 1 ab(iii, iv) + 2 ab(iii, iv)
Allium rupestre Stev.- Սոխ ժայռի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Allium scabriscapum Boiss. et Kotschy - Սոխ անհարթացողուն - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Allium struzlianum Ogan.- Սոխ Շտրուցլի - VU B 1 ab(ii, iii, iv) + 2ab(ii, iii, iv)
Allium talyschense Miscz. ex Grossh.- Սոխ թալիշյան - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Allium woronowii Miscz.ex Grossh.- Սոխ Վորոնովի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Nectaroscrodum tripedale (Trautv.) Grossh.- Նեկտարասկորդում եռաոտնաչափ - EN B 1 ab(iii,iv,v) + 2 ab(iii,iv,v)
Amaryllidaceae
Galanthus alpinus Sosn.- Ձնծաղիկ ալպիական - EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(ii,iii)
Galanthus artjuschenkoae Gabrielian - Ձնծաղիկ Արտյուշենկոյի - VU B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Galanthus lagodechianus Kuth.- Ձնծաղիկ լագոդեխիի - EN B1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.- Շտերնբերգիա շնդեղածաղկային - EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Sternbergia fischeriana (Herb.) M.Roem.- Շտերնբերգիա Ֆիշերի - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Apiaceae
Actinolema macrolema Boiss.- Ակտինոլեմ խոշորաբաժակ - EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab (ii, iii, iv)
Aphanopleura trachysperma Boiss.- Աննշմարակող անհարթապտուղ - EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii, iii)
Bupleurum kozo-poljanskyi Grossh.- Եզնակոխ Կոզո-Պոլյանսկու - VU B 1 ab (ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Bupleurum pauciradiatum Fenzl ex Boiss.- Եզնակոխ սակավաճաճանչ - VU* B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Bupleurum sosnowskyi Manden.- Եզնակոխ Սոսնովսկու - VU B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Carum komarovii Karjag.- Քեմոն Կոմարովի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Dorema glabrum L.- Օշակ մերկ - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv,v) + 2 ab(i,ii,iii, iv,v)
Eryngium wanaturii Woronow - Երնջնակ Վանատուրի - EN B 1 ab(ii,iii,iv,v) + 2 ab(ii,iii,iv,v)
Falcaria falcarioides (Bornm. et H.Wolff) H.Wolff - Սիբեխ սիբեխանման - CR* B 1 ab(ii,iii,iv) + 2ab(ii,iii,iv)
Ferula szowitsiana DC.- Նարդես Շովիցի - VU* B 1ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Froriepia subpinnata (Ledeb.) Baill.- Ֆրորիպիա փետրավոր - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii); D
Grammosciadium pterocarpum Boiss.- Գրամոսցիադիում թևապտուղ - EN* B 1 ab(ii,iii,v) + 2ab(ii,iii,v)
Hohenackeria exscapa (Stev.) Kos.-Pol.- Հոհենակերիա անցողուն - EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Oenanthe silaifolia M. Bieb.- Գինեծաղիկ գազարատերև - CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Opopanax persicus Boiss.- Ճավշիր պարսկական - CR B 1 ab (ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Peucedanum caucasicum (Bieb.) K.Koch - Մարգացնծու կովկասյան - VU B 1 ab(ii,iii,iv) + 2ab(ii,iii,iv)
Peucedanum pauciradiatum Tamamsch.- Մարգացնծու սակավաճառագայթ - CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2ab(ii,iii,iv)
Seseli leptocladum Woronow - Կապնդեղ նրբաճյուղ - EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Smyrniopsis armena Schischk.- Սմիրնիոպսիս հայկական - EN B 1ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Stenotaenia daralaghezica (Takht.) Schischk. - Ստենոտենիա Դարալագյազի - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2ab(i,ii,iii)
Szovitsia callicarpa Fisch. et Mey.- Շովիցիա գեղապտուղ - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Tamamschjaniella rubella (E.Busch) Pimenov & Kljuykov - Թամամշյանիելա կարմրավուն - CR B 1ab(ii,iii,v) + 2 ab(ii,iii,v)
Araceae
Arum conophalloides Kotschy ex Schott - Նվիկ կոնոֆալոսային - EN B1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Aristolochiaceae
Aristolochia iberica Fisch. et Mey. ex Boiss.- Արիստոլոխիա վրացական - EN B 1 ab(i,iii,iv) + 2 ab(i,iii,iv)
Asphodelaceae
Asphodeline lutea Rechenb.- Թաղաղու դեղին - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Asphodeline taurica (Pall.) Kunth - Թաղաղու ղրիմյան - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Aspleniaceae
Asplenium woronowii Christ - Ասպլեն Վորոնովի -EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Asteraceae
Amberboa amberboi (L.) Tzvel.- Վարդատերեփուկ սովորական - CR B 1ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Amberboa iljiniana Grossh.- Վարդատերեփուկ Իլյինի - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Amberboa moschata (L.) DC.- Վարդատերեփուկ մուշկային - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Amberboa sosnovskyi Iljin - Վարդատերեփուկ Սոսնովսկու - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Amberboa turanica Iljin - Վարդատերևփուկ թուրանական - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Antennaria caucasica Boriss.- Կատվատոտիկ կովկասյան - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Anthemis caucasica Chandjian - Անթեմ կովկասյան - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Calendula persica C.A.Mey.- Վաղենակ պարսկական - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Carpesium abrotanoides L.- Ազազու օշինդրանման - EN* B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Centaurea alexandrii Bordz.- Տերեփուկ Ալեքսանդրի - EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Centaurea arpensis (Czer.) Wagenitz.- Տերեփուկ արփայի - EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Centaurea elbrusensis Boiss. et Buhse - Տերեփուկ էլբուրսյան - EN* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Centaurea erivanensis (Lipsky) Bordz.- Տերեփուկ երևանյան - VU* B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Centaurea leuzeoides (Jaub. et Spach) Walp.- Տերեփուկ լևզեանման - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2ab(i,ii,iii,iv)
Centaurea phaeopappoides Bordz.- Տերեփուկ ֆեոպապուսանման - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2ab(i,ii,iii,iv)
Centaurea rhizocalathium (K.Koch) Tchich.- Տերեփուկ արմատազամբյուղային - EN B 1ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Centaurea schelkovnikovii Sosn.- Տերեփուկ Շելկովնիկովի - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Centaurea takhtadzianii Gabrielian & Tonjan.- Տերեփուկ Թախտաջյանի - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2ab(i,ii,iii,iv)
Centaurea vavilovii Takht. et Gabrielian - Տերեփուկ Վավիլովի - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Cephalorrhynchus kirpicznikovii Grossh.- Գլխակտուց Կիրպիչնիկովի - EN B 1 ab(iii) + 2ab(iii); D
Chardinia macrocarpa K. Koch - Շարդինիա խոշորապտուղ - VU* B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Cichorium glandulosum Boiss. et Huet - Ճարճատուկ գեղձավոր - VU* B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Cirsium alatum (S. E. Gmel.) Bobr.- Տատասկ թևավոր - CR B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii); D
Cousinia erevanensis Bornm.- Խոզանափուշ երևանյան - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Cousinia fedorovii Takht.- Խոզանափուշ Ֆյոդորովի - EN B 1 ab(i,ii) + 2 ab(i,ii)
Cousinia gabrieljanae Takht. et Thamanjan - Խոզանափուշ Գաբրիելյանի - EN B 1 ab(i,ii) + 2 ab(i,ii)
Cousinia megrica Takht. - Խոզանափուշ մեղրիի - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Cousinia qaradaghensis Rech. fil.- Խոզանափուշ ղարադաղի - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Cousinia tenella Fisch.et Mey.- Խոզանափուշ բարալիկ - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Crupina intermedia (Mutel) Walp.- Կերեփան միջանկյալ - VU* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Doronicum balansae Cavill.- Դորոնիկում Բալանզայի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Echinops polygamus Bunge - Ոզնագլխիկ բազմատուն - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Echinops ritro L.- Ոզնագլխիկ սովորական - СR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii); D
Echinops tournefortii Ledeb. ex Trautv.- Ոզնագլխիկ Տուրնեֆորի - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Grossheimia caroli-henricii (Gabrielian et Dittr.) Gabrielian - Գրոսհեյմիա Կարլ-Հենրիի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Gundelia rosea M.Hossain & R.A.Al-Taey.- Կանգար վարդագույն – EN B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Hieracium pannosum Boiss.- Ճուռակախոտ փրչոտ - EN* B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Inula acaulis Schott et Kotschy ex Boiss.- Կղմուխ անցողուն - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Inula aucherana DC.- Կղմուխ Օշեի - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Jurinea elegans (Stev.) DC.- Յուրինեա նրբագեղ - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Jurinea praetermissa Galushko & Nemirova - Յուրինեա չնկատված - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Lactuca takhtadzhianii Sosn.- Կաթնուկ Թախտաջյանի - EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Psephellus debedicus (Gabrielian) Gabrielian - Պսեֆելուս դեբեդի - EN B 1 ab(i,ii)+2 ab(i,ii)
Psephellus zangezuri Sosn. - Պսեֆելոււս զանգեզուրի - EN B 1 ab(i,ii) + 2 ab(i,ii)
Rhaponticoides hajastana (Tzvelev) Agababian et Greuter - Տերեփուկ հայաստանյան - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Rhaponticoides tamanianae (Agababian) Agababian et Greuter - Տերեփուկ Թամանյանի - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Scorzonera gorovanica Nazarova - Խինձ գորովանի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Scorzonera szovitzii DC.- Խինձ Շովիցի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Sonchus araraticus Nazarova et Barsegian - Իշամառոլ արարատյան - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Steptorhamphus czerepanovii Kirp.- Ստեպտորամֆոււս Չերեպանովի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Steptorhamphus persicus (Boiss.) O. et B.Fedtsch.- Ստեպտորամֆուս պարսկական - EN B 1ab(iii) + 2 ab(iii)
Tanacetum zangezuricum Chandjian - Լվածաղիկ Զանգեզուրի - EN B1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Tomanthea carthamoidos (DC.) Takht.- Տոմանթեա կանճրականման - CR A 2abc; B 1 ab(i,ii,iii,iv,v)+ 2 ab(i,ii,iii,iv,v); C 1 + 2(i); D
Tomanthea daralaghezica (Fomin) Takht.- Տոմանթեա դարեղեգիսի - EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Tragopogon armeniacus Kuth.- Սինձ հայկական - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Tragopogon collinus DC.- Սինձ բլրակային - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Tragopogon tuberosus K. Koch.- Սինձ պալարակիր - VU B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Athyriaceae
Athyrium discentifolium Tausch ex Opiz.- Ձարխոտ բաճանատերև - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Berberidaceae
Leontice armenica Belanger - Առյուծաթաթ հայկական - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Boraginaceae
Myosotis propinqua Fisch. et Mey. ex DC.- Անմոռուկ ցեղակից - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Nonea polychroma Selvi et Bigazzi - Նոնեա բազմագույնանի - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Nonea rosea (Bieb.) Link.- Նոնեա վարդագույն - VU* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Paracaryum laxiflorum Trautv.- Պարակար նոսրածաղիկ - CR B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Rochelia cardiosepala Bunge - Ռոխելիա սրտաձևաբաժակ - EN B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)
Botrychiaceae
Botrychium lunaria (L.) Sw.- Ողկուզապտեր կիսալուսնաձև - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Brassicaceae
Alyssum hajastanum V. Avet.- Վառվռուկ Հայաստանի - EN B 1 ab(ii) + 2 ab(ii)
Arabis laxa Sibth. et Smith - Արաբախոտ փխրուն - CR B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Asperuginoides axillaris (Boiss. et Hohen.) Rauschert - Բուխինգերա անութային - CR B 1 ab(i,ii,iii) +2 ab(i,ii,iii)
Crambe armena N. Busch.- Ծովակաղամբ հայկական - CR B 1 ab(iii) +2 ab(iii)
Didymophysa aucheri Boiss.- Ջուխտակ Օշեյի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Diptychocarpus strictus (Fisch.) Trautv.- Երկպտղիկ սեղմված - CR B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Draba araratica Rupr.- Ճարտարուկ Արարատի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Draba hispida Willd.- Ճարտարուկ խոզանավոր - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Erucastrum takhtajanii V.I.Dorof.- Երուկաստրում Թախտաջյանի - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Erysimum eginense Bornm. - Ձագախոտ էգինյան - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Erysimum lilacinum E. Steinb.- Ձագախոտ կարմրակապույտ - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Erysimum macrostygma Boiss. - Ձագախոտ խոշորասպի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Eunomia rotundifolia C.A.Mey.- Էվնոմիա կլորատերև - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Hesperis persica Boiss.- Երեքօրնիկ պարսկական - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Isatis karjaginii Schischk.- Լրջուն Կարյագինի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Isatis sevangensis N. Busch - Լրջուն Սևանի - CR B 1 ab(i,ii) + 2 ab(i,ii)
Isatis takhtajanii V.Avet.- Լրջուն Թախտաջյանի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Lepidium lyratum L.- Նվարդակ քնարաձև - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Leptaleum filifolium (Willd.) DC.- Նրբախոտ թելատերև - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Pachyphragma macrophyllum (Hoff.) N. Busch - Պախիֆրագմա խոշորատերև - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Peltariopsis grossheimii N. Busch.- Վահանակերպ Գրոսհեյմի - CR B1 ab(iii) + 2 ab (iii)
Peltariopsis planisiliqua (Boiss.) N.Busch - Վահանակերպ տափակապատիճակ - EN B 1 ab(iii) + 2ab(iii)
Physoptychis caspica (Habl.) V.Boczantzeva - Գնդապտուղ կասպիական - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Pseudoanastatica dichotoma (Boiss.) Grossh.- Կեղծճանկաթաթիկ դիխոտոմիկ - EN B 1 ab(iii) + 2ab(iii)
Pseudovesicaria digitata (C.A.Mey.)Rupr.- Կեղծափուչիկ մատնաձև - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Rorippa spaskajae V.I.Dorof.- Բողկուկ Սպասկայի - CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Sameraria cardiocarpa Trautv.- Սռնալրջուն սրտապտուղ - CR B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
Sameraria glastifolia (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss.- Սռնալրջուն լրջունատերև - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Thlaspi umbellatum Stev.- Շնկոտեմ հովանոցավոր - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Thlaspi zangezuricum Tzvelev - Շնկոտեմ զանգեզուրի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Zuvanda meyeri Boiss.- Զուվանդա Մեյերի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Caesalpiniaceae
Cercis griffithii Boiss.- Հուդայածառ Գրիֆիթի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Callitrichaceae
Callitriche hermaphroditica L.- Վարսագեղ հերմաֆրոդիտ - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Campanulaceae
Campanula caucasica M.Bieb.- Զանգակ կովկասյան - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Campanula massalskyi Fomin - Զանգակ Մասալսկու - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Campanula minsteriana Grossh.- Զանգակ Մինստերի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Campanula propinqua Fisch. et C.A.Mey.- Զանգակ ազգակից - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Campanula zangezura (Lipsky) Kolak. et Serdjuk.- Զանգակ Զանգեզուրի - EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Caryophyllaceae
Allochrusa takhtajanii Gabr. et Dittr.- Ալոխրուզա Թախտաջյանի - CR B 1 ab(iii,v) + 2 ab(iii,v)
Arenaria brachypetala (Grossh.) T.N.Popova - Որմնաբույս կարճաթերթիկավոր - CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Bufonia takhtajanii Nersesian - Դոդոշախոտ Թախտաջյանի - CR B 1 ab(ii,iii,iv,v) + 2 ab(ii,iii,iv,v)
Cerastium capillatum I.V.Sokolova - Ճռճռուկ մազոտ - CR B 1 ab (ii,iii,iv,v) + 2 ab(ii,iii,iv,v); D
Coccyganthe flos-cuculi L.- Կկվածաղիկ - CR B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Coronaria coriacea (Moench) Schischk.et Gorschk.- Կորոնարիա կաշեկերպ - EN B 1 ab (ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Dianthus cyri Fisch. et Mey.- Մեխակ քուռի - EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Dianthus grossheimii Schischk.- Մեխակ Գրոսհայմի - EN B 1 ab(i,ii,iii) +2 ab(i,ii,iii)
Dianthus libanotis Labill.- Մեխակ Լիբանանի - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Gypsophila aretioides Boiss.- Սապնարմատ արեցանման - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Gypsophila stevenii Fisch.et Mey.ex Fenzl - Սապնարմատ Ստևենի - CR B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Minuartia sclerantha (Fisch.et Mey.)Thell.- Մինուարցիա կոշտածաղիկ - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Scleranthus perennis L.- Կարծրածաղիկ, կնճռուկ բազմամյա - EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Silene araxina Trautv.- Ծվծվուկ Արաքսի - EN B 1 ab(ii,iii,iv,v) + 2 ab(ii,iii,iv,v)
Silene arenosa K. Koch - Ծվծվուկ ավազուտային - CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Silene chustupica Nersesian - Ծվծվուկ Խուստուպի - CR B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,v)
Silene eremitica Boiss.- Ծվծվուկ անապատային - EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Silene meyeri Fenzl. ex Boiss. et Buhse - Ծվծվուկ Մեյերի - EN B 1 ab(i,iii,iv,v) + 2 ab(ii,iii,iv,v)
Silene raddeana Trautv.- Ծվծվուկ Ռադդեի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Celastraceae
Euonymus velutina Fisch.et Mey.- Իլենի թավշային - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Chenopodiaceae
Anthochlamys polygaloides (Fisch. et Mey.) Fenzl - Անտոխլամիս կաթնախոտային - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Beta lomatogona Fisch.et Mey.- Ճակնդեղ բաժանապտուղ - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Beta macrorrhiza Stev.- Ճակնդեղ խոշորարմատ - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Bienertia cycloptera Bunge - Բիեներցիա շուրջաթև - CR* B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Halanthium kulpianum (K.Koch) Bunge - Աղածաղիկ կուլպական - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.- Սարսազան կոնաձև - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Halostachys belangeriana (Moq.) Botsch.- Աղահասկիկ Բելանժեյի - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Kalidium caspicum (L.) Ung.-Sternb.- Կալախոտ կասպիական - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Microcnemum coralloides (Loscos et Pardo) Font-Quer - Միկրոկնեմում մարզանանման - EN B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
Salsola aucheri (Moq.) Bunge ex Iljin - Օշան Օշեի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Salsola soda L.- Օշան սոդակիր - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Salsola tamamschjanae Iljin - Օշան Թամամշյանի - EN B 1 ab(iv) + 2 ab(iv)
Salsola tomentosa (Moq.) Spach - Օշան թաղիքային - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Colchicaceae
Colchicum goharae Gabrielian - Շնդեղ գոհարի - EN B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Colchicum ninae Sosn.- Շնդեղ Նինայի - EN B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Colchicum umbrosum Stev.- Շնդեղ ստվերային - CR B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Merendera greuteri Gabrielian – Խլոպուզ Գրոյտերի - CR B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Merendera sobolifera Fisch.et Mey.- Խլոպուզ ընձյուղավոր - CR* B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Cornaceae
Swida iberica (Woronow) Pojark.ex Grossh.- Ճապկի վրացական - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Corylaceae
Corylus colurna L.- Արջատխլենի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Crassulaceae
Rosularia chrysantha (Boiss.) Takht.- Վարդակուկ ոսկեզոց - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Rosularia persica (Boiss.) Berger - Վարդակուկ պարսկական - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Sedum stoloniferum Gmel.- Թանթանիկ ընձյուղակիր - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Sedum tetramerum Trautv.- Թանթանիկ քառաչափ - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Cucurbitaceae
Citrullus colocynthis (L.) Schrad.- Ձմերուկ վայրի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Cupressaceae
Juniperus sabina L.- Գիհի կազակական - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Cyperaceae
Carex bohemica Schreb.- Բոշխ բոհեմական - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Carex capitellata Boiss. et Bal.- Բոշխ մանրագլխիկ - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Carex cilicica Boiss.- Բոշխ կիլիկիական - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Carex depauperata Curtis ex With.- Բոշխ աղքատացած - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Carex oligantha Steud.- Բոշխ սակավածաղիկ - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Carex pendula Huds.- Բոշխ կախված - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Carex phyllostachys C.A.Mey.- Բոշխ տերևահասկային - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Carex pyrenaica Wahlenb ssp. micropodioides - Բոշխ պիրենեյան - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Eriophorum latifolium Hoppe- Կիզխոտ լայնատերև - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Kobresia persica Kuek. et Bornm.- Կոբրեզիա պարսկական - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Dipsacaceae
Cephalaria nachiczevanica Bobr.- Զիվան նախիջևանի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Dryopteridaceae
Polystichum braunii (Spenner) Fee – Բանպոտ Բրաունի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Polystichum lonchitis (L.) Ruth.- Բանպոտ նիզականման - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Ericaceae
Rhododendron caucasicum Pall.- Մրտավարդ կովկասյան - EN B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
Vaccinium uliginosum L.- Հապալասենի ճահճային - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Euphorbiaceae
Andrachne rotundifolia C.A.Mey.- Անմեռուկ կլորատերև - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Euphorbia aleppica L.- Իշակաթնուկ հալեպական - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Fabaceae
Argyrolobium biebersteinii P.W.Ball - Արգիրոլոբիում Բիբերշտեյնի - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 аb(i,ii,iii)
Argyrolobium trigonelloides Jaub.et Spach - Արգիրոլոբիում հացհամեմավոր - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) +2 ab(i,ii,iii,iv)
Astragalus achundovii Grossh.- Գազ Ախունդովի - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Astragalus agasii Manden.- Գազ Աղասու - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2ab(i,ii,iii)
Astragalus amblolepis Fisch. ex Hohen.- Գազ բթաթեփուկ - CR B 1 ab (iii) + 2 ab(iii)
Astragalus basianicus Boiss. et Hausskn.- Գազ բասիանիական - EN B 1ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Astragalus bylowae Elenevsky - Գազ Բիլովայի - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Astragalus camptoceras Bunge - Գազ կորաեղջյուրավոր - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2ab (i,ii,iii,iv)
Astragalus campylosema Boiss.- Գազ կորասերմ - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Astragalus commixtus Bunge - Գազ խառն - CR B 1 ab(i,ii,iii) +2 ab(i,ii,iii)
Astragalus corrugatus Bertol.- Գազ կնճռոտ - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Astragalus divaricatus Boiss.- Գազ չռված - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Astragalus eriopodus Boiss.- Գազ թավոտ - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Astragalus globosus Vahl - Գազ գնդաձև - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Astragalus grammocalyx Boiss.et Hohen.- Գազ խզմզաբաժակ - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Astragalus guttatus Banks et Sol. - Գազ բծավոր - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Astragalus holophyllus Boriss.- Գազ ամբողջատերև - EN B 1 аb(i,ii) + 2 ab(i,ii)
Astragalus humilis M.Bieb.- Գազ ցածր - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Astragalus karabaghensis Bunge - Գազ ղարաբաղի - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Astragalus karakuschensis Gontsch.- Գազ կարակուշի - EN B 1ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i, ii iii, iv)
Astragalus karjaginii Boriss.- Գազ կարյագինի - EN B 1ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Astragalus kirpicznikovii Grossh.- Գազ Կիրպիչնիկովի - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Astragalus lunatus Pall.- Գազ կիսալուսնաձև - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2ab(i,ii,iii)
Astragalus massalskyi Grossh.ex Fed.- Գազ Մասսալսկու - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Astragalus montis-aquilis Grossh.- Գազ արծվասարային - EN B 1 ab(iii) + 2ab(iii)
Astragalus ordubadensis Grossh.- Գազ օրդուբադի - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Astragalus paradoxus Bunge - Գազ տարօրինակ - EN B 1ab (i,ii,iii,iv) + 2ab (i,ii,iii,iv)
Astragalus prilipkoanus Grossh.- Գազ Պրիլիպկոյի - EN B 1 ab( i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Astragalus refractus C. A. Mey.- Գազ բեկված - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Astragalus saganlugensis Trautv.- Գազ սողանլուղի - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii iii)
Astragalus sangezuricus Boriss.- Գազ զանգեզուրի - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Astragalus schelkovnikovii Grossh.- Գազ Շելկովնիկովի - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Astragalus schuschaensis Grossh.- Գազ շուշիի - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Astragalus sukaczevii Derv. et Jelenevsky - Գազ Սուկաչովի - VU* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Astragalus vedicus Takht.- Գազ վեդու - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Astragalus xerophylus Ledeb.- Գազ չորասեր - VU* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Astragalus xiphidium Bunge - Գազ թրաձև - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Cicer anatolicum Alef.- Սիսեռ անատոլիական - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Colutea komarovii Takht.- Պայթակենի Կոմարովի - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv,v) + 2 ab(i,ii,iii,iv,v); C 2a; D
Coronilla cretica L.- Քարառվույտ կրետեական - EN* B 1ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Glycyrrhiza echinata L.- Մատուտակ խոզանավոր - VU* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv).
Hedysarum elegans Boiss. et Huet. - Կուրկուրան հիասքանչ - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Hedysarum micropterum Bunge - Կուրկուրան կարճաթև - VU* B 1 ab(i, ii, iii) + 2ab (i,ii,iii)
Lathyrus cassius Boiss.- Տափոլոռ կասսիայի - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii)
Lathyrus setifolius L. - Տափոլոռ խոզանատերև - VU* 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab i,ii,iii)
Lathyrus sylvestris L.- Տափոլոռ անտառային - EN* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Lens ervoides (Brign.) Grossh.- Ոսպ ոսպնյականման - VU* B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Medicago arabica (L.) Huds.- Առվույտ արաբական - VU* B 1ab(iii) + 2ab(iii)
Onobrychis hajastana Grossh.- Կորնգան հայաստանի - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv)+2 ab(i,ii,iii,iv)
Onobrychis major (Boiss.) Hand-Mazz.- Կորնգան խոշոր - CR 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Onobrychis meschchetica Grossh.- Կորնգան մեսխեթական - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Onobrychis takhtajanii Sytin - Կորնգան Թախտաջյանի - EN B 1 ab (i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Oxytropis armeniaca Sosn. ex Mulk.- Գառնառվույտ հայկական - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Oxytropis karjaginii Grossh.- Գառնառվույտ Կարյագինի - EN B 1 ab(i,ii) + 2 ab(i,ii)
Oxytropis lazica Boiss.- Գառնառվույտ լազիստանյան - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Spaerophysa salsula DC. - Սֆերոֆիզա աղուտային - VU* B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Trifolium angustifolium L.- Երեքնուկ նեղատերև - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Trifolium grandiflorum Schreb.- Երեքնուկ խոշորածաղիկ - VU* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Trifolium sebastiani Savi - Երեքնուկ Սեբաստիանի - VU* B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Trigonella astroides Fisch. et Mey.- Հացհամեմ աստղաձև - EN 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Trigonella capitata Boiss.- Հացհամեմ գլխիկավոր - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Vavilovia formosa (Stev.) Fed.- Վավիլովիա նրբագեղ - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Vicia pisiformis L.- Վիկ ոլոռնանման - СR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Fagaceae
Castanea sativa Mill.- Շագանակենի ցանովի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Frankeniaceae
Frankenia pulverulenta L.- Ֆրանկենիա փոշապատ - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Fumariaceae
Corydalis marschalliana Pers.- Անձխոտ Մարշալի - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Corydalis verticillaris DC.- Պոպուլիկ օղակադիր - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Gentianaceae
Gentiana olivieri Griseb.- Բոգ Օլիվյեի - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Lomatogonium carinthiacum (Wulfen) A.Br.- Լոմատոգոնիում կարինտյան - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Geraniaceae
Erodium sosnowskyanum Fedor.- Ճայկտուց Սոսնովսկու - CR B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Geranium albanum Bieb.- Խորդենի արևելա-կովկասյան – EN B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Grossulariaceae
Ribes achurjani Mulk.- Հաղարջենի ախուրյանի - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Ribes armenum Pojark.- Հաղարջենի հայկական - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Hyacinthaceae
Bellevalia longistyla (Miscz.) Grossh.- Բելեվալիա երկարառնակ - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Hyacinthella atropatana (Grossh.) Mordak. et Zahar.- Հակինթիկ ատրպատականյան –EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Muscari pallens (Bieb.) Fisch. - Պապլոր դժգույն - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Ornithogalum gabrielianae Agapova - Աստղաշուշան Գաբրիելյանի - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Scilla mischtschenkoana Grossh.- Մկնասոխ Միսչենկոյի - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Scilla rosenii K. Koch - Մկնասոխ Ռոզենի - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Hypericaceae
Hypericum armenum Jaub.et Spach - Սրոհունդ հայկական - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(iI,ii,iii)
Hypericum eleonorae Jelen.- Սրոհունդ Էլեոնորայի - CR B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Hypericum formosissimum Takht.- Սրոհունդ գեղատես - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Hypolepidaceae
Pteridium tauricum V.Krecz.- Արծվապտեր տավրիական - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Iridaceae
Gladiolus dzhavakheticus Eristavi - Թրաշուշան Ջավախքի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Gladiolus hajastanicus Gabrielian - Թրաշուշան հայաստանյան - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Gladiolus szovitsii Grossh.- Թրաշուշան Շովիցի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Iris atropatana Grossh.- Հիրիկ ատրպատականյան - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Iris elegantissima Sosn.- Հիրիկ նրբագեղ - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Iris grossheimii Woronow ex Grossh. - Հիրիկ Գրոսհեյմի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Iris iberica Hoffm.- Հիրիկ վրացական - CR B 1 ab(iii,iv,v) + 2 ab(iii,iv,v)
Iris lineolata (Trautv.) Grossh.- Հիրիկ նեղգծային - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Iris lycotis Woronow - Հիրիկ գայլականջ - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Iris musulmanica Fomin - Հիրիկ մուսուլմանական - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv,v) + 2 ab(i,ii,iii,iv,v)
Iris pseudocaucasica Grossh.- Հիրիկ կեղծ կովկասյան - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Iris sibirica L.- Հիրիկ սիբիրյան - VU* B 1 ab(iii) + 2ab(iii)
Juncaceae
Juncus acutus L.- Կնյուն սուր - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Luzula forsteri (Smith) DC.- Փայլուկ Ֆորսթերի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Lamiaceae
Dracocephalum austriacum L.- Վիշապագլուխ ավստրիական - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Dracocephalum botryoides Stev.- Վիշապագլուխ ողկույզային - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Micromeria fruticosa (L.) Druce - Միկրոմերիա թփային - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Nepeta lamiifolia Willd - Կատվադաղձ խուլեղինջատերև - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Salvia spinosa L.- Եղեսպակ փշոտ - EN* B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Salvia suffruticosa Montbr. et Auch. ex Bunth.- Եղեսպակ կիսաթփային - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Teucrium canum Fisch. et C.A.Mey.- Լերդախոտ ալեհեր - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Teucrium hyrcanicum L.- Լերդախոտ հիրկանիական - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Lentibulariaceae
Utricularia intermedia Hayne - Ջրապզուկ միջին - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Liliaceae
Fritillaria collina Adam - Արքայածաղիկ բլրակային – EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Gagea lutea (L.) Ker Gawl.- Սագասոխուկ դեղին – EN B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Rhinopetalum gibbosum (Boiss.) Losinsk.et Vved.- Կնճիթաթերթիկ սապատավոր - CR* B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Tulipa confusa Gabrielian - Վարդակակաչ խճճված - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Tulipa florenskyi Woronow - Վարդակակաչ Ֆլորենսկու - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Tulipa sosnovskyi Achv. et Mirzoeva - Վարդակակաչ Սոսնովսկու - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Tulipa sylvestris L.- Վարդակակաչ անտառային - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Linaceae
Linum barsegianii Gabrielian et Dittr. - Կտավատ Բարսեղյանի - CR B 1 ab(ii, iii) + 2 ab (i,ii,iii)
Lycopodiaceae
Lycopodium selago L.- Գետնամուշկ - CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Malvaceae
Alcea karsiana (Bordz.) Litv.- Տուղտավարդ Ղարսի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Alcea sophiae Iljin - Տուղտավարդ Սոֆիայի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Malvella sherardiana (L.) Jaub. et Spach - Մոլոշիկ Ժերարի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Menyanthaceae
Menyanthes trifoliata L.- Ջրաերեքնուկ եռատերև - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Najadaceae
Najas minor L.- Ջրահարս փոքր - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Nitrariaceae
Nitraria schoberi L.- Բորակաթուփ Շոբերի - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Nymphaeaceae
Nuphar lutea (L.) Smith - Կոկոռ դեղին - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Nymphaea alba L.- Ջրաշուշան սպիտակ - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Onagraceae
Chamaenerion dodonaei (Vill.) Kost. - Նեղտերև Դոդոնի - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Ophioglossaceae
Ophioglossum vulgatum L.- Իժալեզու սովորական - CR B 1 ab(iii, iv) + 2 ab(iii, iv)
Orchidaceae
Cephalanthera kurdica Bornm. et Kraenzl.- Եղբորոսին քրդական - VU* B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Corallorhiza trifida Chatel.- Կորալորիզ եռաբաժան - CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Epipogium aphyllum Sw.- Էպիպոգիում անտերև - EN B 1 ab(I,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Listera ovata (L.) R.Br.- Երկտերևի ձվաձև - CR B 1 ab (ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Ophrys apifera Huds.- Սարդակիր մեղվակիր - CR B 1 ab(ii,iii,v) + 2 ab(ii,iii,v)
Orchis punctulata Stev. ex Lindl.- Խոլորձ կետավոր - VU* B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Orchis stevenii Rchb. f. - Խոլորձ Ստևենի - EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,v)
Orchis tridentata Scop.- Խոլորձ եռատամ - EN* B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,v)
Steveniella satyrioides (Spreng.) Schlechter - Ստեվենիելա սատիրանման - EN B 1 ab (ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Orobanchaceae
Cistanche fissa (C.A.Mey.) G.Beck - Դևագի հատված - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv )+ 2 ab(i,ii,iii,iv)
Cistanche salsa (C.A.Mey.) G.Beck - Դևագի աղուտային - EN* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Paeoniaceae
Paeonia tenuifolia L.- Քաջվարդ նեղատերև - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Platanaceae
Platanus orientalis L.- Սոսի արևելյան - EN B 1ab(iii)+2ab(iii)
Plumbaginaceae
Acantholimon caryophyllaceum Boiss.- Ոզնաթուփ մեխակի - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Acantholimon fedorovii Tamamsch. et Mirzoeva - Ոզնաթուփ Ֆեդորովի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Acantholimon festucaceum (Jaub.et Spach) Boiss.- Ոզնաթուփ շյուղախոտային - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Poaceae
Aegilops crassa Boiss.- Այծակն հաստ - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Aeluropus repens (Desf.) Parl.- Որդանխոտ սողացող - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Aira elegantissima Schur - Գնկոր նրբագեղ - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Amblyopyrum muticum (Boiss.) Eig - Բթաթեփուկ անքիստ - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Bromopsis gabrielianae Ogan.- Բրոմոպսիս Գաբրիելյանի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Bromopsis zangezura Ogan.- Բրոմոպսիս Զանգեզուրի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Elymus transhyrcanus (Nevski) Tzvelev - Տփիկ անդրկասպիական - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Enneapogon persicus Boiss.- Իննաքիստ պարսկական - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Erianthus ravennae (L.) P. Beauv.- Գեղմնախոտ ռավենյան - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Festuca drymeja Mert. & W. D. J. Koch - Շյուղախոտ անտառային - VU B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Phalaris paradoxa L.- Սերինոսախոտ տարօրինակ - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz et Thell.- Մերկապոչուկ թեքահասկ - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Puccinellia grossheimiana V. I. Krecz.- Անողնուցուկ Գրոսհեյմի - EN B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
Rhizocephalus orientalis Boiss.- Արմատագլխիկ արևելյան - VU* B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
Sclerochloa woronowii (Hack.) Tzvelev ex Bor - Կարծրախոտ Վորոնովի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Triticum araraticum Jacubz.- Ցորեն արարատյան - VU* B 1 ab (iii) + 2 ab (iii)
Triticum urartu Tumanian ex Gandilyan - Ցորեն ուրարտու - EN B1ab(iii)+2ab(iii)
Polygalaceae
Polygala urartu Tamamsch.- Կաթնախոտ ուրարտական - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Polygonaceae
Calligonum polygonoides L.- Գեղածնկիկ մատիտեղանման - CR B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Rheum ribes L.- Խանձիլ հաղարջի - CR B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
Potamogetonaceae
Groenlandia densa (L.) Fourr.- Գրենլանդիա խիտ - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Primulaceae
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby - Աստերոլինում աստղափձև - CR B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Cyclamen vernum Sweet - Արջտակ գարնանային - VU* B 1 ab (ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Primula amoena Bieb.- Գնարբուկ սքանչելի - VU B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Primula cordifolia Rupr.- Գնարբուկ սրտատերև - CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Primula vulgaris Huds. ssp. komarovii - Գնարբուկ Կոմարովի - EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Primula vulgaris Huds. ssp. woronovii - Գնարբուկ Վորոնովի - EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Pyrolaceae
Orthilia secunda L.- Օրտիլիա փոքր - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Ranunculaceae
Adonis eriocalycina Boiss.- Կուժկոտրուկ բրդածաղկաբաժակային - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Adonis wolgensis Stev.- Կուժկոտրուկ Վոլգայի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Anemone ranunculoides L.- Վարդակակաչ գորտնուկային - EN B 1 ab(ii,iii) + 2 ab(ii,iii)
Clematis vitalba L.- Հոտոտ խաղողատերև - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Delphinium foetidum Lomak.- Ոջլախոտ գառշահոտ - VU B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Ranunculus cicutarius Schlecht.- Գորտնուկ ցիկուտային - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Ranunculus lingua L.- Գորտնուկ երկարատերև - EN* B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Ranunculus villosus DC.- Գորտնուկ մազոտ - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Thalictrum isopyroides C.A.Mey.- Քնձմնձուկ իզոպիրոնման - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Resedaceae
Reseda globulosa Fisch. et Mey.- Հափուկ գնդապտուղ - CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Rosaceae
Amygdalus nairica Fed. еt Takht. - Նշենի նաիրյան - EN B 1 ab(i,ii,iii) + 2 ab(i,ii,iii)
Crataegus microphylla K.Koch - Ալոճ փոքրատերև - EN B1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Crataegus pontica K.Koch - Ալոճ պոնտական - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Crataegus szovitsii Pojark.- Ալոճ Շովիցի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Crataegus tournefortii Griseb.- Ալոճ Տուրնե ֆ որի - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Crataegus ulotricha Pojark.- Ալոճ գանգրամազիկավոր - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Crataegus zangezura Pojark.- Ալոճ զանգեզուրյան - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Potentilla cryptophila Bornm.- Մատնունի քարանձավային - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Potentilla erecta (L.) Hampe - Մատնունի ուղիղ - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Potentilla porphyrantha Juz.- Մատնունի ծիրանավոր - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Pyrus browiczii Mulk.- Տանձենի Բռովիչի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Pyrus complexa Rubtzov.- Տանձենի խառնված - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Pyrus daralaghezi Mulk.- Տանձենի դարելեգիսի - EN B 1 ab(iii) + 2ab(iii)
Pyrus elata Rubtzov - Տանձենի բարձր - EN B 1 ab (iii) + 2 ab(iii)
Pyrus gergerana Gladkova - Տանձենի Գերգերի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Pyrus grossheimii Fed.- Տանձենի Գրոսհեյմի - EN B 1 ab(ii,iii,v) + 2 ab(ii,iii,v)
Pyrus hyrcana Fed.- Տանձենի հիրկանյան - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Pyrus raddeana G. Woronov - Տանձենի Ռադդեյի - EN B1ab (ii,iii)+2ab (ii,iii)
Pyrus theodorovii Mulk.- Տանձենի Ֆեոդորովի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Pyrus voronovii Rubtzov - Տանձենի Վորոնովի - EN B 1 ab(ii,v) + 2 ab(ii,v)
Rubus takhtadjanii Mulk.- Մոշենի Թախտաջյանի - EN B 1 ab(i,ii) + 2 ab(i,ii)
Rubus zangezurus Mulk. - Մոշենի զանգեզուրի - EN B 1 ab(ii) + 2 ab(ii)
Sorbus caucasica Zinserl.- Արոսենի կովկասյան - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Sorbus hajastana Gabrielian - Արոսենի հայաստանյան - VU B 1 ab (iii) + 2 ab (iii)
Rubiaceae
Asperula affinis Boiss. et Huet - Գետնաստղ ցեղակից - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Asperula taurina L.- Գետնաստղ կովկասյան - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Cruciata sosnowskyi (Manden.) Pobed.- Կրուցիատա Սոսնովսկու - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Galium valantioides Bieb.- Մակարդախոտ վալանտանման - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Jaubertia szovitzii (DC.) Takht.- Ժոբերցիա Սովիչի - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Leptunis trichodes (J. Gay) Schischk.- Լեպտունիս մազանման - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Salviniaceae
Salvinia natans (L.) All.- Ծովոսպ լողացող - CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Santalaceae
Thesium compressum Boiss.et Heldr.- Թեզիում սեղմված - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Thesium procumbens C.A.Mey.- Թեզիում փռված - EN* B1ab(iii)+2ab(iii)
Saxifragaceae
Saxifraga tridactylites L.- Բարբեկ երմատնանի - VU* B1ab(iii)+2ab(iii)
Scrophulariaceae
Chaenorhinum gerense (Stapf) F.Speta - Խենորին գերեյական - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Linaria megrica Tzvelev - Կտավախոտ մեղրու - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Linaria pyramidata (Lam.) Sprmg.- Կտավախոտ բրգաձև - CR B 1 ab(iii,iv) + 2 ab(iii,iv)
Scrophularia amplexicaulis Benth.- Խլածաղիկ ցողունագիրկ - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Scrophularia atropatana Grossh.- Խլածաղիկ ատրպատականյան - CR B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Scrophularia takhtadzianii Gabrielian - Խլածաղիկ Թախտաջյանի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Verbascum atroviolaceum (Sommier et Levier) Murb.- Խռնդատ մուգ մանուշակագույն - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Verbascum erivanicum E.Wulf - Խռնդատ երևանյան - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Verbascum formosum Fisch.ex Schrank - Խռնդատ հիանալի - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Verbascum gossypium M. Bieb. - Խռնդատ բամբակային - EN* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Verbascum megricum (Tzvel.) Huber-Morath.- Խռնդատ մեղրու - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Verbascum nudicaule (Wydl.) Takht.- Խռնդատ մերկացողուն - EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Sinopteridaceae
Cheilanthes pteridioides (Reichard) C.Chr. - Չորապտեր արծվապտերային - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Smilacaceae
Smilax excelsa L.- Պարիլյակ բարձր - EN B 1 ab(i,ii,iii,v) + 2 ab(i,ii,iii,v)
Solanaceae
Atropa belladonna L.- Շիկատակ - VU B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Lycium anatolicum A.Bag.et R.Mill.- Հազազ անատոլիական - EN B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(ii,iii,iv)
Staphyleaceae
Staphylea pinnata L.- Կռոն փետրավոր - VU* B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Tamaricaceae
Tamarix florida Bunge - Կարմրան պայծառ - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Tamarix octandra Bunge - Կարմրան ութառէջ - EN B 1 ab(i,ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)
Taxaceae
Taxus baccata L.- Կենի հատապտղային - VU B1ab(iii)+2ab(iii)
Thelypteridaceae
Thelypteris palustris Schott - Տելիպտեր ճահճային - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Thymelaeacea
Stelleropsis magakjanii (Sosn.) Pobed.- Ստելերոպսիս Մաղաքյանի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Valerianaceae
Centranthus longiflorus Stev.- Խթանաբույս երկարածաղիկ - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Valeriana eriophylla (Ledeb.) Utkin - Կատվախոտ բրդատերև - EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Valerianella kotschyi Boiss.- Աղբաղբուկիկ Կոչիի - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)
Violaceae
Viola caucasica Kolenati ex Rupr.- Մանուշակ կովկասյան - CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)

Free counters! Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources
Tags: красная книга, орхидеи армении, природа армении, флора армении
Subscribe

 • Немного фотографий гор

  Во время последнего моего визита в Армению по пути из Дохи (катар) в Ереван из самолета были увидены множество интересных гор. Спешу поделиться…

 • Поход к озеру Гортагарак, 2080 м (2018.08.02)

  Озеро Гортагарак (Գօրտագարակ լիճ, Gortagarak lake) является одним из больших и красивых горных озер Мравского хребта. Находится на высоте 2080 м.…

 • Поход на Мец Ишханасар, 3552 м (2018.07.22)

  Гора Мец Ишханасар входит в состав Сюникского хребта. Высота горы 3552 м. Гора является третьей по высоте на хребте. Высшая точка это гора Трасар с…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments